Szukaj

Rada Rodziców SP Nr 231 w Warszawie

Stan wpłat po klasach

Wpłaty po klasach stan na 28-05-17 r.

Szkolenie z pierwszej pomocy

Szanowni Państwo zapraszamy na szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej zakończone egzaminem i odpowiednim certyfikatem PCK. Szkolenie to część projektu upowszechniania znajomości pierwszej pomocy, obok finansowanego przez RR programu „Ratowniczek”.

Szkolenie dla dorosłych

Gorączka Złota PCK

Szanowni Państwo,

W tym roku nasza szkoła ponownie bierze udział w Gorączce Złota PCK.

Gorączka Złota PCK to ogólnopolska akcja dla przedszkoli i szkół, polegająca na zbiórce monet 1,2,5 groszowych. Środki, które zostają w ten sposób pozyskane, przeznaczone są na wypoczynek letni i artykuły szkolne dla najbardziej potrzebujących dzieci.

 

Szkolne Koło PCK

Szanowni Państwo,

W dniu 08.03.17r. na terenie naszej szkoły powołane zostało Szkolne Koło PCK. W obecności Pani Wicedyrektor oraz Pana Prezesa Oddziału Rejonowego PCK Warszawa-Bielany odbyło się uroczyste wręczenie legitymacji członkowskich dla uczniów będących członkami Szkolnego Koła PCK. Wszystkich uczniów serdecznie zapraszamy do SK PCK.

Spotkanie Rady Rodziców

Szanowni Państwo,

Kolejne spotkanie Rady Rodziców odbędzie się w dniu 20.03.17 r. godz. 18.00 .

Dobrowolne ubezpieczenie uczniów

Szanowni Państwo,
W dniu 19.10.2016 z rekomendacji Rady Rodziców została podpisana umowa ubezpieczenia NNW dla Uczniów Szkoły. W zawiązku z tym faktem, możemy rozpocząć proces ubezpieczenia, który powinien zostać zakończony – najpóźniej do 30.11.2016r.
Chcąc ubezpieczyć swoje dziecko możecie Państwo, skorzystać z następujących sposobów:
1.  Każdy z rodziców ubezpiecza indywidualnie swoje dziecko ( dzieci) poprzez stronę portalową Interrisk, podaną w załączniku „Aplikacja Internetowa”

2. Skarbnik klasowy Rodzic, bądź wychowawca klasy zbiera pieniądze i sporządza imienną listę ubezpieczonych uczniów, wraz z oświadczeniem Rodzica o zapoznaniu się z OWU ( ogólne warunki ubezpieczenia) EDU PLUS. następnie dokonuje wpłaty u przedstawiciela Interrisk .

3.Od poniedziałku tj. od dnia 24/10/2016 do dnia 31.10 2016 r, w szkole przy wejściu głównym  codziennie miedzy godziną 11.00 a 14.00 oraz 16.00 a 18.00 będzie możliwość bezpośredniej wpłaty za ubezpieczenie dziecka u przedstawiciela ubezpieczyciela.

Instrukcja do aplikacji internetowej edu-plus edu-plus-wzorcowa-oferta_2016-podstawowaplus

Warunki ubezpieczenia Interrisk

Wolontariat

Szanowni Państwo,

Na terenie szkoły działa Szkolne Koło Wolontariatu , którego opiekunem jest p.Guzowska. Zachęcamy do kontaktu z opiekunem koła uczniów chcących brać czynny udział w akcjach pomocy innym.

Wybór nowego Prezydium RR

Szanowni Państwo,

W dniu 26.09.16r. odbyło się pierwsze zebranie Rady Rodziców SP 231. Podczas zebrania zostało przyjęte sprawozdanie z działalności RR za rok szkolny 15/16 oraz wybrane zostało nowe Prezydium RR:
Katarzyna Mikołajczyk VC- Przewodnicząca
Ireneusz Mirgos – VI B
Jolanta Wiczuk – IV D
Jacek Szlis – II C Sekretarz
Robert Staszewski VI E – Skarbnik
Zarówno sprawozdanie jak i wybór nowego Prezydium zostały przeprowadzone w drodze tajnego głosowania. Sprawozdanie i wybór nowego Prezydium przyjęto jednogłośnie przez przedstawicieli klas obecnych na zebraniu.
Nowemu Prezydium Rady Rodziców serdecznie gratulujemy wyboru.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW przy Szkole Podstawowej nr 231 w Warszawie im. Mariusza Zaruskiego w roku szkolnym 2015/2016

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW przy Szkole Podstawowej nr 231 w Warszawie im. Mariusza Zaruskiego w roku szkolnym 2015/2016

Blog na WordPress.com.

Up ↑